Choose Your Language
Home  /  Aplikacije

Aplikacije

Mnogi nam roditelji postavljaju puno pitanja u vezi trudnoće ili planiranja trudnoće i neinvazivnog prenatalnog testiranja. Stoga smo razvili ove interaktivne aplikacije kako bismo Vam pružili više informacija o Vašoj trudnoći i pomogli Vam u donošenju odluke je li neinvazivan prenatalni test prikladan za Vas.

Napominjemo kako je svrha ovih aplikacija pružiti Vam više informacija te se ne smiju smatrati opsežnim i detaljnim opisima neinvazivnog prenatalnog testiranja niti kao pružanjem medicinskih savjeta. U slučaju da želite saznati više o neinvazivnom prenatalnom testiranju, molimo Vas da se konzultirate sa svojim ginekologom.

Neinvazivno prenatalno testiranje može, ali ni ne mora biti odgovarajuće za Vas. Prije provođenja bilo kakvih neinvazivnih prenatalnih testiranja, trebali biste se konzultirati sa svojim ginekologom u vezi rizika, dijagnostike, liječenja i/ili bilo kojih drugih potencijalno značajnih pitanja o zdravstvenoj skrbi.

Kalkulator za izračunavanje rizika od Downovog sindroma na temelju dobi majke

Rizik od Downovog sindroma povećava se s dobi majke.
Ova aplikacija omogućava Vam da odredite koliki je taj rizik u Vašem slučaju, tako da unesete samo svoju dob.

Maternal age risk calculator Use the Calculator
Share:

Zapamtite, u slučaju pitanja u vezi trudnoće i eventualnih zdravstvenih problema, konzultirajte se sa svojim ginekologom.

Izvor fotografija: Morris et al. 2003.

Kalkulator za izračunavanje predviđenog termina poroda

Mislite da ste možda trudni? Pomoću našeg kalkulatora možete izračunati koliko ste tjedana trudni i koji je predviđeni termin Vašeg poroda. Napominjemo, test NIFTY™ možete napraviti već od 10. tjedna trudnoće - ranije nego standardne prenatalne testove probira.

Pregnancy Due Date Calculator Use the Calculator
Share:

Kalkulator za pomoć pri odluci o neinvazivnom prenatalnom testu

Mi razumijemo da ponekad može biti teško donijeti odluku je li neinvanzivan prenatalni test prikladan za Vas. Zato smo za Vas osmislili ovaj Kalkulator za pomoć pri odluci o NIPT-testu koji će Vam pomoći da odlučite je li NIPT-test mogućnost koju biste trebali razmotriti.

Decision Aid Calculator Use the Calculator
Share: