Choose Your Language
Home  /  Budući roditelji  /  Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Tko sve može napraviti test NIFTY?
NIFTY može napraviti svaka trudnica već od 10. tjedna trudnoće, a test je prikladan u slučaju jednoplodne i blizanačke trudnoće, kao i u slučaju trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne stanice.
Što znače rezultati testa NIFTY?
Rezultati testa NIFTY ukazuju na to koliki je rizik da Vaša beba ima Downov, Edwardsov ili Patauov sindrom. Iako je točnost testa NIFTY pri otkrivanju ovih poremećaja veća od 99 %, ovaj test je klasificiran kao test probira i ne može Vam sa 100 %-tnom sigurnošću reći ima li ili nema Vaša beba ispitivane poremećaje.
Test NIFTY također može otkriti i poremećaje broja spolnih kromosoma, trisomije kromosoma 9, 16 i 22, kao i čak 60 različitih sindroma kromosomskih delecija i duplikacija. Osim toga, ako želite, NIFTY Vam može otkriti i spol Vaše bebe.
Kako funkcionira test NIFTY?
Za vrijeme trudnoće u krvi trudnice prisutna je i izvanstanična DNK koja potječe od fetusa. Test NIFTY analizira ovu izvanstaničnu fetalnu DNK iz uzorka krvi trudnice pomoću uređaja za genetsko sekvenciranje kako bi se odredilo jesu li prisutni ispitivani poremećaji kromosoma.

Više informacija možete pronaći na našoj stranici „Znanstvena pozadina testa NIFTY“ u glavnom izborniku s lijeve strane, kao i u uvodnom videu na našoj početnoj stranici u kojem je detaljnije objašnjena metodologija testiranja.
Kolika je točnost testa NIFTY?
Osjetljivost testa NIFTY iznosi više od 99 % za detekciju Downovog, Edwardsovog i Patauovog sindroma, što je dokazano najvećim na svijetu kliničkim ispitivanjem u kojem je sudjelovalo skoro 147.000 trudnica.
Važno je napomenuti da su neinvazivni prenatalni testovi kao što je NIFTY klasificirani kao testovi probira, za razliku od npr. amniocenteze koja je klasificirana kao invazivan dijagnostički postupak.
U kojem ću roku dobiti svoje rezultate testa NIFTY?
Vaši rezultati testa NIFTY bit će dostavljeni ginekologu kod kojeg ste napravili test najčešće u roku od 6-8 dana.
Što je lažno pozitivan rezultat?
U slučaju kad je rezultat testa NIFTY pozitivan, tj. kad NIFTY pokaže da postoji visok rizik da fetus ima određeni kromosomski poremećaj, a naknadna potvrdna dijagnostička testiranja pokažu da fetus nema kromosomski poremećaj, tada se radilo o lažno pozitivnom rezultatu.

Zbog bioloških i tehnoloških ograničenja nije moguće izbjeći lažno pozitivne rezultate, ali vjerojatnost dobivanja lažno pozitivnog rezultata testa NIFTY iznosi samo 0,05 %.
Koja je razlika između dijagnostičkog postupka i testa probira?
Dijagnostički postupci imaju točnost skoro 100 % i služe za postavljanje dijagnoze, tj. definitivno potvrđuju je li kromosomski poremećaj prisutan ili nije. Međutim, veliki nedostatak prenatalnih dijagnostičkih postupaka, kao što je npr. amniocenteza, jest to što su invazivni pa stoga kod njih postoji rizik od spontanog pobačaja i različitih komplikacija.
Testovi probira ukazuju na to koliki je rizik da je kromosomski poremećaj prisutan, međutim, iako mogu imati vrlo visoku točnost, nisu klasificirani kao dijagnostički testovi.
NIFTY je test probira te stoga, iako ima iznimno visoku točnost od 99,12 % pri otkrivanju Downovog, Edwardsovog i Patauovog sindroma, nije klasificiran kao dijagnostički test.
Koja je cijena testa NIFTY?
Cijena testa NIFTY razlikuje se ovisno o državi i našem partneru. Preporučene maloprodajne cijene možete pronaći na našoj stranici „Cijena testa" u izborniku na vrhu ove stranice, a za više informacija molimo Vas da kontaktirate svojeg ginekologa. U slučaju da niste sigurni gdje se najbliže Vama nalazi naš partner, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected], a na Vaš upit odgovorit ćemo Vam u roku od jednog radnog dana.
Što trebam napraviti u slučaju da dobijem visokorizičan rezultat?
Svakako bi se prvo trebali konzultirati sa svojim ginekologom u vezi svojih rezultata. U slučaju dobivanja visokorizičnog rezultata, naša je preporuka i savjet da se podvrgnete invazivnom dijagnostičkom postupku, poput amniocenteze, kako bi se potvrdili rezultati testa NIFTY i postavila dijagnoza.
Gdje mogu napraviti test NIFTY?
Popis poliklinika i ginekoloških ordinacija u Hrvatskoj u kojima možete napraviti test NIFTY nalazi se na našoj stranici „Gdje mogu napraviti test NIFTY?“ u izborniku na vrhu ove stranice.