Home  /  Prenatalno testiranje  /  Dobili ste rezultate testa NIFTY – što sad?

Prenatalno testiranje

Dobili ste rezultate testa NIFTY – što sad?

--- 5 pro. 2017

Dobili ste rezultate testa NIFTY? Sada ste jedna od više od 2 milijuna trudnica diljem svijeta koje su uspješno napravile test NIFTY.

Iako Vam je ginekolog objasnio rezultate i njihovo značenje i rekao Vam da je s bebom sve u redu, naknadno gledate Izvještaj s rezultatima koji izgleda poprilično jednostavno, ali Vi želite sve detaljno razumjeti, a više Vam ništa nije jasno?!

„Da li “low risk” znači da rizik ipak postoji?” „Zašto na rezultatima nigdje ne piše 100 %?” „Je li moja beba zdrava?“

S ovim se pitanjima svakog mjeseca susreće na stotine trudnica.

Rezultati koje ste dobili proizvod su jedne izuzetno detaljne i precizne analize podataka dobivenih sekvenciranjem cijelog genoma izvanstanične fetalne DNK.

Ako ste radili test NIFTY Basic, na rezultatima će pisati koliki je procijenjeni rizik da je kod bebe prisutna trisomija kromosoma 21, 18 i 13. Ako ste radili test NIFTY Standard, na rezultatima će također pisati jesu li detektirani poremećaji broja spolnih kromosoma (aneuploidije), kao i spol bebe (ako ste odabrali da ga želite znati). Ako ste radili test NIFTY Plus, na rezultatima će, osim svega navedenog, dodatno još pisati i koliki je rizik da je kod bebe prisutna trisomija kromosoma 9, 16 i 22, kao i jesu li detektirane ispitivane mikrodelecije.

U idealnom slučaju, za svaki od ovih parametara na rezultatima će pisati „low risk“, što znači da je nizak rizik da je prisutna trisomija određenih kromosoma, odnosno „not detected“, što znači da određeni kromosomski poremećaj nije detektiran.

Ako nosite blizance pa ste napravili test NIFTY Twins, na rezultatima će pisati koliki je rizik prisutnosti trisomije kromosoma 21, 18 i 13, kao i je li detektiran kromosom Y – ako jest, onda je barem jedan od fetusa muški, a ako nije onda su oba fetusa ženska.

Upravo zbog izuzetno visoke točnosti i pouzdanosti rezultata testa NIFTY ginekolozi se na njega i oslanjaju.

Upravo zbog izuzetno visoke točnosti i pouzdanosti rezultata testa NIFTY ginekolozi se na njega i oslanjaju. Ginekolozi koriste test NIFTY u svojoj praksi jer znaju da je riječ o testu koji im pruža sigurnost da će nakon slanja uzorka krvi biti moguće napraviti analizu i dostaviti rezultate. Uz to, znaju da im pruža maksimalnu kvalitetu analize izvanstanične fetalne DNK i time osigurava najveću pouzdanost dobivenih rezultata.

NIFTY nije samo test koji je napravilo najviše trudnica na svijetu – njih više od 2 milijuna, nego i test čija je točnost potvrđena najvećom kliničkom validacijskom studijom na svijetu u kojoj je sudjelovalo skoro 147.000 trudnica.

Na rezultatima testa NIFTY nigdje ne piše da je točnost testa NIFTY 100 % jer to nažalost nije tako. Nijedan test na svijetu, neovisno o tome je li genetski, biokemijski, mikrobiološki ili neki drugi, nema točnost 100 % jer takva točnost nije realna i ne može se garantirati. Nitko nikada nije napravio test koji ima točnost 100 %! Nema je ni NIFTY, ali unatoč tome NIFTY ima izuzetno visoku točnost.

Točnost testa NIFTY pri detekciji 3 najčešćih trisomija kromosoma: Downovog, Edwardsovog i Patauovog sindroma iznosi 99,12 %, što je dokazano najvećom kliničkom validacijskom studijom na svijetu na skoro 147.000 analiziranih uzoraka krvi. Zbog toga se i buduće mame i ginekolozi oslanjaju na NIFTY jer znaju da će dobiti visokopouzdane rezultate u čiju točnost mogu biti sigurni.

Share this story: