Choose Your Language
Home  /  Gdje mogu napraviti NIFTY?  /  Cijena testa

Cijena testa

Što test može otkritiNIFTY BasicNIFTY StandardNIFTY PlusNIFTY Twins
CIJENA TESTA3.400 HRK3.700 HRK4.400 HRK.3.700 HRK
TRISOMIJE
Downov sindrom (trisomija 21)DADADADA
Edwardsov sindrom (trisomija 18)DADADADA
Patauov sindrom (trisomija 13)DADADADA
ANEUPLOIDIJE SPOLNIH KROMOSOMA
Turnerov sindrom (monosomija X)DADA
Klinefelterov sindrom (trisomija XXY)DADA
Sindrom trostrukog X (trisomija X)DADA
Jacobsin sindrom (trisomija XYY)DADA
INFORMACIJA O SPOLU
Muški / ŽenskiDADAInformacija o prisustvu kromosoma Y
TRISOMIJE
Trisomija kromosoma 9DA
Trisomija kromosoma 16DA
Trisomija kromosoma 22DA
MIKRODELECIJE
Sindrom mačjeg plača (sindrom Cri-du-Chat)DA
mikrodelecija 1p36DA
mikrodelecija 2q33.1DA
mikrodelecija 16p12DA
Prader-Willijev sindrom i Angelmanov sindromDA
Jacobsenov sindrom (11q23)DA
DiGeorgeov sindrom II (10p14-p13)DA
Van der Woudeov sindrom (1q32.2)DA

hr