Home  /  Prenatalno testiranje  /  NIFTY – najbolji NIPT-test na tržištu postao je još bolji!

Prenatalno testiranje

NIFTY – najbolji NIPT-test na tržištu postao je još bolji!

--- 14 pro. 2017

Test NIFTY je najkompletniji NIPT-test koji je i do sada otkrivao najveći broj kromosomskih poremećaja u usporedbi s ostalim neinvazivnim prenatalnim testovima.

NIFTY je vodeći neinvazivan prenatalni test na svijetu koji otkriva rizik prisutnosti određenih kromosomskih poremećaja fetusa već od 10. tjedna trudnoće. Siguran je, jednostavan, precizan i pouzdan. Za analizu testom NIFTY potrebna je samo 1 epruveta krvi trudnice, a rezultati su dostupni za samo 6-8 dana. NIFTY je neinvazivan i ne predstavlja nikakav rizik ni za bebu ni za trudnicu.

Točnost testa NIFTY veća od 99 % za detekciju tri najčešće trisomije kromosoma: trisomiju kromosoma 21 ili Downov sindrom, trisomiju kromosoma 18 ili Edwardsov sindrom i trisomiju kromosoma 13 ili Patauov sindroma. Osim tih sindroma, NIFTY može otkriti i druge kromosomske poremećaje: 4 aneuploidije tj. poremećaja broja spolnih kromosoma, trisomije kromosoma 9, 16 i 22 te mikrodelecije. Ako želite, NIFTY Vam može otkriti i spol Vaše bebe.

Test NIFTY je najkompletniji NIPT-test koji je i do sada otkrivao najveći broj kromosomskih poremećaja u usporedbi s ostalim neinvazivnim prenatalnim testovima. Od 1.12.2017. test NIFTY je značajno proširio broj analiziranih kromosomskih poremećaja te sad može otkriti čak 63 različita sindroma kromosomskih delecija i duplikacija, a također može detektirati i aneuploidije tj. poremećaje broja svih ostalih kromosoma.

Ovim proširenjem analize NIFTY je postao neusporedivo najkompletniji prenatalni test na tržištu. Kvalitetu testa NIFTY također dokazuje i činjenica da je do svibnja 2017. godine bilo napravljeno više od 2 milijuna testova NIFTY na svijetu, a testu NIFTY iz mjeseca u mjesec svoje povjerenje ukazuje sve više budućih roditelja. NIFTY je dostupan u više od 66 različitih država diljem svijeta, a u Hrvatskoj ga je moguće napraviti u više od 130 ginekoloških ordinacija i poliklinika.

Osim proširenog raspona testiranja, NIFTY je uveo još neke novosti koje će, sigurni smo, razveseliti svaku trudnicu: povoljnije cijene testiranja, kao i mogućnost obročnog plaćanja testa.

Više o testu NIFTY možete pročitati na internetskoj stranici www.nifty-test.hr.

 

Što test može otkriti? NIFTY Basic NIFTY Standard NIFTY Plus NIFTY Twins
TRISOMIJE
Downov sindrom DA DA DA DA
Edwardsov sindrom DA DA DA DA
Patauov sindrom DA DA DA DA
ANEUPLOIDIJE SPOLNIH KROMOSOMA
Turnerov sindrom DA DA
Klinefelterov sindrom DA DA
sindrom trostrukog X DA DA
Jacobsin sindrom DA DA
INFORMACIJA O SPOLU
muški / ženski DA DA DA prisutnost kromosoma Y
TRISOMIJE
trisomija kromosoma 9 DA
trisomija kromosoma 16 DA
trisomija kromosoma 22 DA
KROMOSOMSKE DELECIJE I DUPLIKACIJE
63 sindroma DA
CIJENA TESTA 3.400 HRK 3.700 HRK 4.400 HRK 3.700 HRK

 

 

Share this story: