Choose Your Language
Home  /  Budući roditelji  /  Znanstvena pozadina testa NIFTY
Znanstvena pozadina testa NIFTY

Znanstvena pozadina testa NIFTY

Fragmenti izvanstanične DNK (cfDNA, engl. cell-free DNA) su kratki fragmenti DNK koji cirkuliraju u krvi. Tijekom trudnoće u krvi trudnice cirkuliraju fragmenti izvanstanične DNK koji potječu i od trudnice i od fetusa.

Za analizu testom NIFTY potrebna je samo 1 epruveta uzorka krvi trudnice dobivena standardnim postupkom vađenja krvi. Izvanstanična DNK iz krvi trudnice zatim se analizira našom vlastitom tehnologijom za genetsko sekvenciranje i naprednim bioinformatičkim logaritmima kako bi se otkrilo postoje li kod fetusa kromosomski poremećaji. U slučaju da je prisutan poremećaj određenog kromosoma, može se detektirati mali višak ili manjak broja tog kromosoma.

Tehnologija koju koristi test NIFTY omogućava iznimno precizne rezultate, a stopa detekcije za 3 najčešće trisomije kromosoma – Downov, Edwardsov i Patauov sindrom – iznosi više od 99 %. Vrlo je važno razumjeti da su neinvazivni prenatalni testovi kao što je NIFTY klasificirani kao testovi probira, za razliku od npr. amniocenteze koja je klasificirana kao invazivan dijagnostički postupak.