Home  /  Prenatalno testiranje  /  Nakon mjerenja nuhalnog nabora – NIFTY

Prenatalno testiranje

Nakon mjerenja nuhalnog nabora – NIFTY

--- 13 stu. 2018

Svaka majka već se u ranim tjednima trudnoće susreće sa raznim prenatalnim testovima koji su važni, kako za nju tako i za njenu bebu. Naime, na taj način trudnica dobije potvrdu o tijeku svoje trudnoće, o razvoju i napretku ploda, o njegovom rastu te da li će se roditi bez nekih kromosomskih nepravilnosti.

Jedan od takvih testova je mjerenje nuhalnog nabora, napravi ga skoro svaka trudnica, a obično se radi između 10. i 14. tjedna trudnoće. Ultrazvukom se mjeri nabor na vratu ploda ispunjen tekućinom, a zove se nuhalni nabor. Ako je taj nabor u promjeru deblji od prosjeka to može biti rani znak za Downov sindrom, trisomiju 18 ili neke srčane nepravilnosti. Mjerenje nuhalnog nabora može ukazivati na gore navedene poremećaje kod ploda ali nažalost nije točan pa tako ne može sa sigurnošću reći da li je neki od poremećaja zaista prisutan. Mjerenjem nuhalnog nabora kod 100 fetusa otkrije se Downov sindrom kod njih 65 – 70, a njih oko 30 – 35 ostane nedetektirano (u slučaju kada promatramo 100 fetusa sa Downovim sindromom). Tako postoji mogućnost da će test ukazivati na komplikacije tamo gdje ih zapravo nema , a i obrnuto, pokazat će da je sa plodom sve u redu iako postoji abnormalnost u razvoju.

Mjerenjem nuhalnog nabora kod 100 fetusa otkrije se Downov sindrom kod njih 65 – 70, a njih oko 30 – 35 ostane nedetektirano.

Na sam ishod i rezultate mjerenja nuhalnog nabora može utjecati niz faktora kao što su: puna crijeva, prekomjerna tjelesna težina, micanje za vrijeme testa, manjak plodne vode, položaj fetusa…

U većini slučajeva kada je nuhalni nabor povećan to je pokazatelj da bi dijete moglo imati Downov sindrom ali to u pravilu nije tako. Ako rezultati tvojih testova u ranoj trudnoći pokazuju povećan rizik za kromosomske nepravilnosti, tvoj će te ginekolog uputiti na daljnje pretrage. Najsigurniji i visoko pouzdan test je NIFTY. On može detektirati Downov  sindrom i ostale kromosomske nepravilnosti i to već od 10. tjedna trudnoće i sa točnošću većom od 99%. Test NIFTY tako sa sigurnošću može otkriti rizik od kromosomopatija, a detektira i spol Vašeg djeteta.

NIFTY može detektirati Downov  sindrom i ostale kromosomske nepravilnosti i to već od 10. tjedna trudnoće i sa točnošću većom od 99%.

Test NIFTY napravi se jednostavnim vađenjem majčine krvi iz vene podlaktice. Naime u majčinoj krvi nalazi se DNK djeteta koja se analizira u laboratoriju te se utvrđuje postoji li rizik od kromosomskih nepravilnosti.

Puno roditelja odlučuje se za test NIFTY i u slučajevima kada je nuhalni nabor uredne veličine. Naime žele sa sigurnošću biti uvjereni te umireni za vrijeme trudnoće.

Naime test NIFTY napravilo je već više od 3 milijuna trudnica diljem svijeta budući da je to najkompletniji i najpouzdaniji test, a rezulatati su za 6 – 10 dana.

Ako te zanima više o testu NIFTY, posjeti nas na  www.nifty-test.hr . Tamo ćeš pronaći odgovore i na neka svoja druga pitanja.

Share this story: