Choose Your Language
Home  /  O kompaniji BGI

O kompaniji BGI

Kompanija BGI (Pekinški institut za genomiku; engl. Beijing Genomics Institute) osnovana je 1999. godine kao neprofitna istraživačka organizacija za podršku Projektu humanog genoma (engl. The Human Genome Project), s vizijom o primjeni najnovijih spoznaja na području genetike za dobrobit ljudi. Tijekom godina BGI je izrastao u multinacionalnu kompaniju za primijenjenu genetiku koja je danas najveća genetska organizacija na svijetu s više od 5.000 zaposlenika. BGI posjeduje privatne neprofitne istraživačke institute, kao i komercijalne laboratorije za primijenjeno sekvenciranje u SAD-u, Europi, Hong Kongu i Kontinentalnoj Kini. Vrhunski znanstvenici kompanije BGI objavljuju svoja otkrića u najpriznatijim znanstvenim časopisima, kao što su Nature i Science.

Zajedno sa svojim podružnicama u Americi i Europi, BGI je uspostavio partnersku suradnju s brojnim vodećim akademskim i državnim istraživačkim institucijama, kao i s biotehnološkim i farmaceutskim kompanijama diljem svijeta, za podršku na području zdravstvenih, poljoprivrednih, ekoloških i srodnih djelatnosti. Danas su usluge i inovativna rješenja kompanije BGI dostupni su u čak više od 60 različitih zemalja diljem svijeta.

Kompanija BGI u svojoj ponudi ima široki spektar genetskih testova za različite teške bolesti, čime liječnicima i pacijentima diljem svijeta pruža mogućnost dijagnostike i personalizirane zdravstvene skrbi temeljene na genomici. Zahvaljujući svojoj predanosti znanju i edukaciji, najnaprednijoj bioinformatičkoj analizi s 4 vlastita bioinformatička algoritma te visokoučinkovitim i troškovno isplativim genetskim platformama koje istovremeno mogu analizirati i pohraniti velik broj uzoraka, BGI je posvećen tome da najnovije znanstvene spoznaje i tehnološka dostignuća na području genetičkih znanosti postanu dostupne svima.

Najnovije postignuće kompanije BGI je razvoj vlastite platforme za sekvenciranje primjenom metode sekvenciranja cijelog genoma. Nova platforma BGI-SEQ50, koja je razvijena u Sillicon Valleyu u BGI-jevoj podružnici Complete Genomics, ubrzat će razvoj i dostupnost najsuvremenijih spoznaja na području genetike. Zahvaljujući ovoj inovativnoj platformi, BGI je zauzeo važno mjesto na području razvoja najsuvremenije laboratorijske opreme za genetske analize.

Kompanija BGI razvila je neinvazivan prenatalni test NIFTY (engl. NonInvasive Fetal TrisomY) koji je vodeći NIPT-test na svijetu, a u svojoj ponudi ga ima više od 2.000 partnera u više od 50 različitih država. Test NIFTY bio je prvi NIPT-test na svijetu koji je bio korišten u kliničkoj praksi već 2010. godine, a u Europi je postao dostupan početkom 2013. godine.

Do ožujka 2018. godine napravljeno je više od 3 milijuna testova NIFTY diljem svijeta, više od ijednog drugog NIPT-testa, što ukazuje na to da najviše trudnica na svijetu vjeruje upravo testu NIFTY.

Više informacija o kompaniji BGI možete saznati na: www.bgi.com.