Choose Your Language

Što je to NIFTY?

Trenutak kada saznaš da si trudna. Tko se toga ne sjeća? Takva navala uzbuđenja, jer pomisao da ćeš postati mama – je neprocjenjiva. Od tog trenutka kada ugledaš taj mali plusić na testu, prvi put shvatiš što znači briga za drugoga. Briga za to malo biće koje raste, koje ćeš roditi i koje treba postaviti na noge i odgojiti. Ogromna…

Nifty test: kada i zašto?

Jednom kada u tvojoj utrobi počne rasti novi život, kao buduća majka stavljena si u poziciju donošenja velikih odluka. Jedna od tih je i odlučiti li se za neki od prenatalnih testova, kako bi se u samom početku osigurala u zdravlje svojeg djeteta. Prvi puls, prvi ultrazvuk, prvi srčani otkucaj tvojeg malog sustanara… Brzo nakon toga prve brige; hoće li…

Zašto NIFTY slovi za najbolji neinvazivni prenatalni test na svijetu?

U međuvremenu, kako na svjetskom tržištu postoji više različitih vrsta prenatalnih testova, NIFTY test je broj jedan – kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Nifty test je prisutan u više od 60 svjetskih država, samo do studenog 2018. napravljeno je više od 3.500.000 uzoraka! NIFTY je najkompletniji test, uključuje testiranje na  sve kromosomske trisomije, aneuploidije spolnih kromosoma, te 60…

Nakon mjerenja nuhalnog nabora – NIFTY

Svaka majka već se u ranim tjednima trudnoće susreće sa raznim prenatalnim testovima koji su važni, kako za nju tako i za njenu bebu. Naime, na taj način trudnica dobije potvrdu o tijeku svoje trudnoće, o razvoju i napretku ploda, o njegovom rastu te da li će se roditi bez nekih kromosomskih nepravilnosti. Jedan od takvih testova je mjerenje nuhalnog…

Prenatalni testovi: tabu tema za koju se odlučuje čak 99% trudnica

Prenatalni testovi su nedugo nazad bili potpuna nepoznanica i tabu tema dok se danas za njih odlučuje čak 99% trudnica. Budući da se prosječna dob trudnica povećava, rastu i mogućnosti za komplikacije u trudnoći, a ujedno je i vjerovatnost da će se dijete roditi sa nekom kromosomskom greškom, sve veća. Prenatalni testovi  omogućuju nam da utvrdimo eventualno postojanje kromosomskih poremećaja…