Choose Your Language
Home  /  Zašto napraviti test NIFTY?

Zašto napraviti test NIFTY?

Test NIFTY može napraviti svaka trudnica već od 10. tjedna trudnoće i tako vrlo rano dobiti informacije o genetskom zdravlju svoje bebe. U usporedbi sa standardnim testovima probira, test NIFTY ima veću točnost i manji postotak lažno pozitivnih rezultata, što znači će manje žena biti podvrgnuto invazivnim dijagnostičkim postupcima, kao što su amniocenteza ili biopsija korionskih resica, kod kojih je rizik od spontanog pobačaja 1-2 %. Test NIFTY je neinvazivan pa samim time ne predstavlja nikakav rizik ni za trudnicu ni za bebu.

Je li test NIFTY prikladan test za mene?

Test NIFTY može napraviti svaka trudnica već od 10. tjedna trudnoće, ali je posebno prikladan za trudnice koje imaju određene indikacije navedene niže u tekstu. Zapamtite, neinvazivno prenatalno testiranje može, ali ni ne mora biti prikladno za Vas. Prije neinvazivnog prenatalnog testiranja trebali biste se konzultirati sa svojim ginekologom u vezi rizika, dijagnoza, liječenja i/ili bilo kojih drugih potencijalno značajnih zdravstvenih problema.

NIFTY je posebno prikladan za Vas ako imate neku od sljedećih indikacija:

Trudnica će imati 35 ili više godina na porodu.
Kontraindikacije za invazivan prenatalni postupak, kao što su placenta previa (predležeća posteljica), rizik od spontanog pobačaja ili infekcija HBV-om (hepatitis B virus).
Ultrazvučni nalaz koji ukazuje na povećan rizik od poremećaja kromosoma.
Prethodne trudnoće s poremećajem kromosoma.
Potrebna potvrda rezultata prethodno napravljenih testova probira.
Medicinski potpomognuta oplodnja ili ponavljajući spontani pobačaji.

Nacionalno društvo genetičkih savjetnika (NSGC, engl. National Society of Genetic Counselors)

NSGC podržava NIPT-testove za pacijentice čija trudnoća ima veliki rizik od određenih poremećaja kromosoma. Pacijentice koje dobiju visokorizičan rezultat NIPT-testa ili kod kojih neki drugi faktori ukazuju na poremećaj kromosoma, trebale bi obaviti genetsko savjetovanje i imati mogućnost standardnog dijagnostičkog testiranja kako bi se potvrdila dijagnoza.